Tschechien

Milí hasiči,

Při příležitosti 70-letého výročí našeho dobrovolného hasičského sboru v Klinze jsme obrželi početné blahopřání, praporky a rukávové odznaky od hasičů z mnoha zemí. Rádi bychom prohloubili a rozšířili mezinárodní kontakty, které při této příležitosti vznikli. Proto bychom rádi navázali kontakt i s Vašimi dobrovolnými požárníky a rádi bychom si s nimi vyměnili rukávové odznaky. Pokud máte zájem náš úmysl podporovat, tak nás zastihnete pod

Freiwillige Feuerwehr Klinga
c/o Ralf Saupe
Kastanienweg 3a
04668 Parthenstein
Německo

A nebo přes email

weltweit(at)feuerwehr-klinga.de

Moc Vám děkujeme za podporu a posíláme přátelský pozdrav z Klingy