Belgien

Beste brandweerkorpsen en brandweermannen,

naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van onze vrijwillig brandweerkorps in Klinga hebben wij talrijke gelukwenskaarten,wimpels en kentekens van brandweerkorpsen ontvangen uit landen vanuit heel de wereld. De daaruit ontstane internationale kontakten willen wij graag nog verder uitdiepen en uitbreiden. Daarom nemen wij ook met Uw brandweerkorps kontakt op om onze kentekens uit te wisselen. Indien U interesse hebt om onze voornemens te ondersteunen, kunnen jullie ons bereiken via:

Freiwillige Feuerwehr Klinga
c/o Ralf Saupe
Kastanienweg 3a
04668 Parthenstein
Deutschland

of per E-Mail

weltweit(at)feuerwehr-klinga.de

Alvast bedankt voor jullie begrip en ondersteuning,
met kameraadschappelijke groeten vanuit Klinga

Les sapeurs-pompiers,
Les corps de sapeurs- pompiers,
Messieurs,

A l`occasion du 70ième anniversaire de notre corps de sapeurs-pompiers volontaires à Klinga près de Leipzig, on nous a adressé de nombreuses félicitations de beaucoup de pays du monde entier. Les relations internationales qui en résultent, nous aimerions bien les profondir et élargir. C`est la raison pour laquelle nous voulons entrer en contact avec votre corps de sapeurs-pompiers pour échanger des idées, des expériences et des emblèmes du corps des pompiers (des badges, des fanions et d`autres choses). Nous serions très contents de correspondre avec vous. Vous pouvez nous contacter sous l`adresse suivante:

Freiwillige Feuerwehr
c/o Ralf Saupe
Kastanienweg 3a
04668 Parthenstein
Allemagne

ou par courrier électronique

weltweit(at)feuerwehr-klinga.de

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.