Vietnam

vietnamCác bạn nhân viên cứu hỏa thân mến,

đánh dấu kỷ niệm 70 nãm thành lập Đội Cứu hỏa Tình Nguyên ở Klinga, chúng tôi đã nhận đýợc rất nhiều những lời chúc, cờ hiệu và phù hiệu gắn trên tay áo của những nhân viên cứu hỏa trên toàn thế giới. Để mở rộng và thắt chặt thêm các mối quan hệ quốc gia và quốc tế, chúng tôi mong muốn trao đổi những phù hiệu với Đội Cứu hỏa của các bạn. Nếu các bạn quan tâm và muốn giúp đỡ chúng tôi, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Freiwillige Feuerwehr Klinga
c/o Ralf Saupe
Kastanienweg 3a
04668 Parthenstein
CHLB Đức/Deutschland

hoặc qua e-mail:

weltweit(at)feuerwehr-klinga.de

Cảm õn sự hỗ trợ của qùy vị
Đội chữa lửa tình nguyện cuả Klinga